Om- och tillbyggnad av Lilla Elinebergskolan.

Skolans profil är barn med hörsel nedsättning, vilket ställer höga krav på den akustiska miljön. Skolan skall även förses med uteklassrum, som omgärdas av skolans byggnader, samtidigt skall tillgängligheten för rullstolsbundna säkerställas. Parallellt under entreprenadstiden kommer verksamheten att fortgå som vanligt. Nybyggnadsdelen består av 300m2 och ombyggnadsdelen ca 125m2.