Fallskyddsutbildning

Säkerheten är viktig för oss på HA Bygg. Vi arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor, beredskap och säkerhetsrutiner. Som ett led i detta utbildar vi vår personal, och nu var det dags för fallskyddsutbildning med CRESTO.

Nytt laboratorium för Höganäs Sweden

På uppdrag av Höganäs Sweden AB bygger vi ett nytt, högteknologiskt laboratorium för metallpulverforskning. Byggnaden uppförs i två plan med ett teknikutrymme på taket. Stommen är av betong och fasaden kläs med stilrent Petersen-tegel. Två passager av stål och glas förbinder den nya byggnaden med intilliggande byggnader.