Medborgarhuset i Kävlinge

Projekt:Medborgarhuset i Kävlinge Byggtid 2020-2022 Omfattning ca 6700 m2 Kontraktsumma: 153 MSEK Beställare KKL Fastighets AB Om projektet Medborgarhuset uppförs i fyra våningar med källare. Källaren utförs vattentät med platsgjutna betongkonstruktioner. De andra fyra planen uppförs på stålstomme med prefabricerade håldäckselement. Byggnadens våningsplan disponeras med offentliga ytor som foajé/reception…