HA Bygg har klart diplomering för POVEL.

HA Bygg har genom tredjepartsrevision av Scandinavian Business Certification uppfyllt de diplomeringskrav som ställs på företaget enligt Povel.
Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001 :1.

Läs mer under medlemskap