HA Bygg kommer att bygga Elltorps nya föskola. Projektet avser nybyggnation av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och förråd.

Läs mer om projektet här