Säkerheten är viktig för oss på HA Bygg. Vi arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor, beredskap

och säkerhetsrutiner. Som ett led i detta utbildar vi vår personal, och nu var det dags för

fallskyddsutbildning med CRESTO.