Vi fortsätter vår tradition att i Juletid stötta några som bäst behöver det.

Vi har valt att stötta SOS Barnbyar (Digitalt gåvobrev) och deras arbete med att ge barn en trygg uppväxt.

Diplom