Projekt:Medborgarhuset i Kävlinge

Byggtid

2020-2022

Omfattning

ca 6700 m2

Kontraktsumma:

153 MSEK

Beställare

KKL Fastighets AB

Om projektet

Medborgarhuset uppförs i fyra våningar med källare. Källaren utförs vattentät med platsgjutna betongkonstruktioner. De andra fyra planen uppförs på stålstomme med prefabricerade håldäckselement. Byggnadens våningsplan disponeras med offentliga ytor som foajé/reception och allmänt bibliotek, vaktmästeri, miljörum och förrådsfunktioner, arkiv, förråd, kontorsarbetsplatser, mötesrum och större samlingslokaler som sal för kommunfullmäktige, personalrestaurang och köks/pentryutrymmen samt takterrass. Byggnaden certifieras med nivå guld enligt Miljöbyggnad 3.0

Arkitekt/framtagning av bilder: FOJAB