På uppdrag av Höganäs Sweden AB bygger vi ett nytt, högteknologiskt laboratorium för metallpulverforskning. Byggnaden uppförs i

två plan med ett teknikutrymme på taket. Stommen är av betong och fasaden kläs med stilrent Petersen-tegel. Två passager

av stål och glas förbinder den nya byggnaden med intilliggande byggnader.