NYHET

PROJEKT
Palettens Förskola, Kristianstad

BYGGTID
2020-2021

OMFATTNING
ca 2000 m2

KONTRAKTSUMMA
48 Milj. SEK

BESTÄLLARE
Brinova Bajonetten 6, Kristianstad AB

BRUKARE
Kristianstad kommun

PROJEKTTYP
Förskola- Nyhet

OM BYGGET
Nu har vi startat upp ombyggnaden av bef. kontor och lekland till en ny förskola i Kristianstad. Förskolan kommer att innehålla 6 avdelningar varav en avdelning ska fungera som nattis. Vi kommer att skapa ett atrium i mitten av byggnaden till ny lekyta och på byggnaden med det nya yttertaket kommer också att bli lekyta. Förskolan byggs med eget tillagningskök som kommer att förse barnen med egenproducerad mat.