NYHET

Åt Hemsö bygger vi ett nytt LSS-boende i Bjuv, på tomten Brogårda. Byggnaden är i ett plan om ca 1200 m2, med vind och fläktrum. Verksamheten kommer att vara uppdelad i tre enheter- korttidsboende för barn respektive vuxna, omfattande 8 st lägenheter samt en daglig verksamhet.

Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöklassificering Silver. Arkitekter är Jais och kontraktssumman är 24, 8 milj. Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart blir hösten 2021.