NYHET

Åt Helsingborgs Stad bygger vi ett nytt äldreboende i Rydebäck med 72 boendelägenheter. Byggnaden har en BTA på ca 7000 kvm och fördelas på en mindre källare med teknik och förvaringsutrymmen, 4 våningar ovan mark med lägenheter för de boende samt avdelningskök och personalutrymmen. Uppe på taket ska ett fläktrum och penthouse med gemensamma ytor så som terrass och vardagsrum med fin utsikt byggas.

Byggnaden uppförs av bärandebetongväggar och betongbjälklag. Utfackningsväggarna är av prefabricerade lättväggar. Fasaden kläs med tegel av olika kulörer och på bl.a burspråken monteras svarta fasadskivor och mässingsfärgade plåtkasetter.

Stor vikt har lagts på det tekniska systemet i byggnaden. Det ska t. ex installeras ett golv- och takvärmesystem som även ska kunna kyla byggnaden. Det har även lagts stor vikt vid miljömedvetenhet i form av solceller på både tak och vägg samt en mix av sedum- och biotoptak.

Den L-formade byggnaden har en trevlig innergård som omsluts av en vandringsgång med mycket glaspartier. Syftet med vandringsgången är att man som besökare och boende ska kunna röra sig och hälsa på sina nära och kära utan att faktiskt andas samma luft pga covid-smitta. Just förebyggande av covid-smitta är något som genomsyrar hela byggnaden och är väl genomtänkt redan från FFU. Varje avdelning ska kunna isoleras utan att övriga avdelningar ska påverkas.

Kontraktssumman är på 130 miljoner

Arkitekter är House Arkitekter