NYHET

Vi har fått i uppdrag av Höganäs kommun att uppföra en till- och ombyggnad av Bruksskolan. Det innebär att de tillfälliga modulerna som skolan idag använder kommer att försvinna och skolan kommer att täcka dagens behov – och kunna ta emot cirka 500 elever till.  

Tillbyggnaden, är en tvåplansbyggnad med Personalutrymmen och teknikutrymmen på vinden. Bruttototalarean på tillbyggnaden är ca 1705 m2. Den nya byggnaden ansluter till befintligt hus med en ny länk i två plan. Vi kommer att bygga om- och till matsalen och skolköket samt anpassa befintlig del till nya personalutrymmen. Här kommer också rivning av vissa delar i den befintliga byggnaden att ske. I projektet ingår även anpassning av friliggande skyddsrum till fritidshem samt bild-sal och ombyggnad för elevhälsa i friliggande byggnad. Skolan förväntas stå klar 2024. 

Den nya byggnaden ska uppföras i gråaktigt tegel och kommer därför inte att efterlikna någon av de två andra byggnaderna. Solceller kommer även att besmycka vissa delar av det nya taket.

Kontraktssumman är på 60 miljoner

Arkitekter är Jais Landén Krantz arkitekter och A-konsult AB