Våra projekt

HA Bygg tar sig an byggnation i stort och smått med samma engagemang. 
Nedan kan ni se några urval från tidigare samt pågående projekt vi arbetar med.

k

Skolor och förskolor

Bostadsprojekt

Kontor/Lager/industri

Äldreboende/LSS-boenden/Vårdlokaler

i

Slott/gårdar/kyrkor

Villor

Sportanläggningar

Z

övriga projekt

alla våra projekt

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss