Skolor och förskolor

Våra projekt

HA bygg har lång erfarenhet när det kommer till byggservice och vi tar oss an byggprojekt för både offentliga och privata fastighetsägare. Vi lyssnar både på kundens och myndighetens krav på miljö och kvalité med våra utarbetade system. Detta gör vi tack vare våra utbildningar som vår personal får ta del av på ett löpande band.

Mellanstadieskola

Mellan Pilängskolan och Alléskolan bygger vi en ny skolbyggnad på 2000m2..

Skanörsgården

Tillbyggnaden på Skanörsgårdens förskola i Vellinge uppförs i 2 plan..

Palettens förskola

Nu har vi startat upp ombyggnaden av bef. kontor och lekland till en ny förskola..

Slöingeskolan

Vi har fått uppdrag att utföra ombyggnad av Slöingeskolan i Falkenbergs kom..

Spångholmsskolan

Spångholmsskolan ligger på Henriette Coyets gata i Bara. Detta projekt..

Förskola Fyrklövern

Delar av förskolan Fyrklövern i Hässleholm ödelades genom brand 2019..

Brogårda förskola

Brogårda förskola är en om- och tillbyggnad till Bjuvs kommun..

Ellstorps förskola

Projektet avser nybyggnation av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och..

Flexibel skola

Våren 2021 stod en ny grundskola klar vid Kristoffers väg i Klippans kommun..

Lackalängan

Projektet avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter..

Löddesnässkolan

Om- och tillbyggnad av Löddenässkolan. En ny byggnad på ca 300 m²..

Hälsoförskolan

Här skall arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik..

Tolvåkers förskola

Förskolan är byggd med 6 st enheter och är dimensionerad för 200 barn..

Snyggatorpsskolan

Ombyggnadsdelarna som berörs är träslöjdsalarna, bildsalarna och..

Sofiebergsskolan

Nybyggnadsdelen på ca 1000 m² innehållandes undervisningsrum..

Bergaskolan

Skolan har försetts med ett helt nytt ventilationssystem, helt nya ytskikt samt..

Fridhemsskolan

Fridhemsskolan i Malmö har fått ett helt nytt ventilationssystem..

Äventyrets förskola

På tomten låg tidigare en äldre förskola som revs, marken sanerades..

Drottningshögsskolan

Drottninghögskolan byggd i början av 1970-talet har genom åren byggts om..

Granbacken Malmö

Huset innehåller 8 stycken förskoleavdelningar och ett storkök..

Rörsjöns förskola

Här har vi uppfört en ny förskola med 8 avd för ca 160 barn i två plan..

Kulladalsskolan

Fristående tillbyggnad till Kulladalsskolan i två plan innehållande..

Seminarieskolan

I ombyggnaden ligger omläggning av tak, omfogning av fasader samt fönster..

Limhamnsskolan

Nybyggnation av grundskola samt nybyggnation av Bojens förskola..

Eleshults förskola

Huset inrymmer en förskola med fyra avdelningar, personalutrymmen..

Elinebergsskolan

Skolans profil är barn med hörsel nedsättning, detta ställer höga krav på..

Rosengårdsskolan

Renoveringen av Rosengårdsskolan har utförts etappvis under pågående drift.

Lorensbergsskolan

Här har vi gjort en tillbyggnad av Lorensborgsskola KV Lorenborg 2 i Malmö.

Husensjöskolan

Projektet omfattar tillbyggnad av Husensjö skola. Tillbyggnaden..

Sjöhästens förskola

I en vacker park mitt i centrala Malmö ligger Sjöhästens förskola. När byggnationen..

Larödshus förskola

Nybyggnad av förskola i ett plan med fyra avdelningar dimensionerat för..

Drottningshögs Förskola

Mitt i hjärtat av Drottninghögs centrum ligger förskolan som består av tre hus som heter..
Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad