Just nu söker vi en

Platschef region Skåne syd

Just nu söker vi en

Platschef region Skåne Norr

Det stora byggföretaget med den lilla byggmästarens engagemang

Vi är byggföretaget som med hög kompetens och ett stort engagemang och hjärta driver våra projekt i nära samarbete med våra beställare. Vi ser oss som den naturliga, pålitliga och jordnära samarbetspartnern i såväl stora som mindre projekt. Med kundanpassade lösningar skapar vi nöjda och återkommande kunder.

Vårt verksamhetsområde omfattar hela Skåne och Halland där vi driver alla typer av projekt från stora entreprenader till byggserviceprojekt. Arbetsmiljön ligger alltid i fokus från planering, under produktion och i driftsskedet.

Arbetsmiljö

I vårt hållbarhetsarbete lägger vi stort fokus på arbetsmiljön. Våra medarbetare är företagets största tillgång och vi är rädda om varandra.

Utvecklig ger trygghet

Social hållbarhet

Med social hållbarhet menar vi engagemang, trygghet och gemenskap. Det är en process och i dialog skapar vi förutsättningarna för individen. Vi gör resan tillsammans.

Organisationen

Idag är vi 150 medarbetare vara 50 tjänstemän. Vi är ett växande företag som 2021 utökat med affärsområde Skåne syd och affärsområde Halland. Vårt huvudkontor ligger i Höganäs där också vårt affärsområde Byggservice utgår ifrån.

Hållbar ekonomi

Vi arbetar för en balanserad, hållbar ekonomi som främjar en utveckling som minimerar negativa konsekvenser för människan och miljön. Vi arbetar för att vi i våra projekt och i vårt arbete ska hushålla med ändliga resurser.
Engagemang i stort och smått
HA Bygg tar sig an byggnation i stort och smått med samma engagemang. Nedan kan ni se några urval från tidigare samt pågående projekt vi arbetar med.

En jordnära partner

Vi är den naturliga, pålitliga och jordnära samarbetspartnern. Med kundanpassade lösningar skapar vi nöjda och återkommande kunder. Miljön ligger oss varmt om hjärtat varför vi strävar efter att vårt arbete ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I samarbete med våra kunder bygger vi för framtiden.

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss