Längs med Råbelövsjöns östra strand, knappt en mil norr om Kristianstad ligger tätorten Österslöv. Förutom att en av Sveriges äldsta prästgårdar finns bevarad här, har även Österlövs skolan och Kämpaställets förskola stått upprättade här under många år.

Nu har elevantalet ökat och en samordning av Österlöv och Fjälkestads skola har nu lett till att bygga en ny F-6-skola bredvid där den befintliga skolan ligger. Den nya skolan är planerad för elva klasser och runt 330 elever.
Kämpaställets förskola byggs till med en avdelning och den plats där förskolans kök tidigare var byggs om för ytterligare en avdelning. Förskolan planeras för fem avdelningar med ca 90 barn. Vi kommer även upprätta en ny idrottshall, nytt tillagningskök med matsal gemensamt med förskolan.

Den nya skolan byggs samman med befintlig förskola och i den del som sammanbinder verksamheterna placeras gemensamma funktioner såsom skolledning, administration, personalrum och bibliotek för att främja samverkan och flexibilitet. Det gemensamma köket och matsalen placeras också här.

Utemiljön för förskola och skola anpassas till de nya byggnadernas placering. Även parkeringar för skolbussar, leveransfordon, personal och för vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn ses över.

 

Beställare är Kristianstads Kommun
Arkitekt är A-konsult AB

Kontraktsumma är på ca 165 miljoner.