MB-Grupp & Skyddsombud

Johan Zachrisson

HUVUDSKYDDSOMBUD & SAMMANKALLANDE LEDAMOT I MB-GRUPPEN

076 104 89 85

Robert Ask

SKYDDSOMBUD & LEDAMOT I MB-GRUPPEN

0726 44 24 77

Björn Ekelund

SKYDDSOMBUD & LEDAMOT I MB-GRUPPEN

0726 44 36 54

André Kraft

SKYDDSOMBUD

0726 44 25 08

Calle Lilja

SKYDDSOMBUD

0726 44 36 32

Örjan Klaar

SKYDDSOMBUD

0726-44 36 41

Robert Svensson

SKYDDSOMBUD

0726-44 36 29

Daniel Hjärpe

FFV (FACKLIGT FÖRTROENDEVALD) SUPPLEANT I MB-GRUPPEN

0706 20 40 81

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452