Vår arbetsmiljö

Vårt mål är att

N
Ingen skall bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete
N
Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare och är alltid först på agendan på alla möten och sammankomster.
N

Vi gör allt vad vi kan för att skydda den enskilde.

På vår arbetsplats

Vi är certifierade enligt ISO 45001.

För att uppnå våra arbetsmiljömål och ha en säker arbetsmiljö arbetar vi aktivt med:

  • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer och övriga arbetsmiljökrav som ställs på oss.

  •  Vi undersöker och riskbedömer vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna
    vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker arbetsplats.
  • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete samt att vi når våra arbetsmiljömål.
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör, från inköp till produktion.

  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

  •  Alla anställda introduceras och utbildas fortlöpande.

  • Ledningen och skyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452