Vår arbetsmiljö

Vårt mål är att

N
Ingen skall bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete
N
Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare och är alltid först på agendan på alla möten och sammankomster.
N
Vi gör allt vad vi kan för att skydda den enskilde

På vår arbetsplats

För att uppnå våra arbetsmiljömål och ha en säker arbetsmiljö arbetar vi aktivt med:  

  • Proaktivt arbete
  • Arbetsmiljöplanerna
  • Arbetsberedningar
  • Daglig säkerhetsgenomgång
  • Skyddsronder
  • Kemikaliehantering
  • Skyddsutrustning

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com