Visselblåsning

Visselblåsning

HA Bygg vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande inom HA Bygg? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser, eller systematiska överträdelser mot HA Byggs policyer, uppförandekod och riktlinjer. HA Bygg har nolltolerans mot detta. Du kan rapportera detta via visselblåsartjänsten. Du kan även ställa frågor anonymt.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer / leverantörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och för att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en extern part och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452