Hållbar ekonomi

Påverkar positivt

Vi arbetar för en balanserad, hållbar ekonomi som främjar en utveckling där vi minimerar negativa konsekvenser för människan och miljön. Vi arbetar för att vi i våra projekt och i vårt arbete ska hushålla med ändliga resurser. Vi är noggranna med att ha sunda affärer och tolererar ingen korruption. Vi arbetar mot större transparens och kontroll av våra leveranskedjor. Vi strävar mot att göra hållbara inköp, ha ett resurseffektivt byggande och optimera vår materialanvändning. Vi uppmuntrar våra beställare att tänka långsiktigt vid val av material och att ta hänsyn till produktens LCC.

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com