Hållbar ekonomi

Påverkar positivt

Vi arbetar för en balanserad, hållbar ekonomi som främjar en utveckling där vi minimerar negativa konsekvenser för människan och miljön. Vi arbetar för att vi i våra projekt och i vårt arbete ska hushålla med ändliga resurser. Vi är noggranna med att ha sunda affärer och tolererar ingen korruption. Vi arbetar mot större transparens och kontroll av våra leveranskedjor. Vi strävar mot att göra hållbara inköp, ha ett resurseffektivt byggande och optimera vår materialanvändning. Vi uppmuntrar våra beställare att tänka långsiktigt vid val av material och att ta hänsyn till produktens LCC.
Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452