Kvalitet

Vår kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Detta innebär att vi ska i samverkan med anställda, underentreprenörer och leverantörer bedriva verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt för att på så vis få nöjda och återkommande kunder.

Detta gör vi genom att: 

  • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt  uppfylla de krav som ställs på oss som byggare.
  • Sträva efter att överträffa våra kunders och intressenters krav.
  • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
  • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt KMA-arbete utefter vår policy och tar årligen fram företagets KMA-mål.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452