Kvalitet

Vår kvalitet

Vi är diplomerade i Sveriges Byggindustriers standard POVEL som ställer likvärdiga krav på vårt ledningssystem som ISO-standarderna gör. Med POVEL binder vi samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt KMA-arbete utefter vår policy och tar årligen fram företagets KMA-mål.

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com