Våra värderingar

Vi drar åt samma håll

Våra värderingar styr våra val och vår vardag. Allt som görs eller sägs ska följa våra riktlinjer. Alltid. Vi verkar för en trivsam arbetsplats där vi når våra mål och visioner. Både i stort och smått.

Möjligheter

Vi ser den enskilde individen och hens potential.

Mångfald

Vi verkar för mångfald i personalstyrkan
och ser till människors lika värde.

Hänsyn

Vi visar varandra hänsyn och tolererar ingen
form av särbehandling pga etnicitet, kön eller livsval.

Vi värnar om miljön.

Vi levererar den produkt vår kund efterfrågar till rätt kvalitet och i tid.

Vi eftersträvar cirkulär ekonomi.

Säkerhet

Vi låter inte förtjänst gå före människors säkerhet
och välmående, såväl fysiskt som psyktiskt.

Gäller alla

Våra värderingar gäller alla. Såväl egen personal som beställare, UE och övriga samarbetspartners.

Detta är vi

Vi brinner för det vi gör och är ständigt nyfikna. Vi främjar framåtanda och utveckling. Vi hyser största respekt för medmänniskor och vår omvärld. Vi levererar alltid rätt kvalitet i rätt tid. Vi jobbar aktivt med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi sätter alltid människans säkerhet i första rummet. Vi har kul på jobbet.

Uppförandekod

HA Bygg och HA Byggservice följer Byggföretagens uppförande kod och ställer krav att våra materialleverantörer och UE ska göra det också.

På våra arbetsplatser väljer vi byggkurrage.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452