Kontor, lager och industri

Våra projekt

Vi brukar allt som oftast ta oss an uppdrag med färdiga handlingar, men hjälper även till med framtagande av handling i totalentreprenad. Vi tar ansvar för samtliga underentreprenader och leveranser och samordnar dessa till slutlig produkt.

Logistikcentral i Sunnanå

Byggnaden innehåller en logistikdel med verkstad på 1500m² samt kontor på 1000m²

Carl F Malmö

Nybyggnad av kontorshus i två resp tre våningar innehållande personalutrymmen och kontor.

Hemvårdens hus Höganäs

Ca 450 kvm tillbyggnad, innehåller omklädningsrum och toaletter och nya kontor..

Korpen 13

Projektet omfattade rivning av bef. uterum och murar, en tillbyggnad av ny entré

Laboratorium Höganäs

Projektet omfattar ett nytt, högteknologiskt forskningslaboratorium..

Crotus Höganäs

Grundläggningsarbete för världens första anläggning för förnybar energigas till..

Höganäs Sweden AB

En ny byggnad innehållande kontor och matsal till utlastningen..

Elektrokoppar

Ny trappa och ramp utfördes vid den nya entrén utåt Elektrogatan..

Lagerlokal Helsingborg

Entreprenaden avser tillbyggnad av lagerlokal på ca 3000m2 med två mindre nya ..

Lackalängan

Projektet avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter..

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne Norr
Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452