Social hållbarhet

Vi gör det tillsammans

Vi arbetar aktivt med social hållbarhet och med vår jämställdhets- och mångfaldsplan. Vi säkerställer den fysiska och psykiska miljön på våra arbetsplatser, både för våra anställda, medverkande UE, besökare och tredje part. Social hållbarhet är för oss engagemang, trygghet och gemenskap. Det är en ständig pågående process och i dialog skapar vi förutsättningarna för individen. Vi gör resan tillsammans.
Detta gör vi
 • Erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag.
 • Främjar anständigt arbete.
 • Främjar små och medelstora företag vid upphandlingar.
 • Arbetar med relationsförvaltning och erbjuder instegsjobb.
 • Tillser att våra medarbetare känner trygghet på arbetsplatsen.
 • Arbetar för mångfald och jämställdhet
 • Har nolltolerans mot trakasserier och ej önskvärda beteenden.
 • Har ett samhällsengagemang.
 • Arbetar med etisk handel och anlitar inga UE eller leverantörer som har dåliga villkor för sina anställda. Vi gör leverantörsbedömningar av samtliga våra UE.
 • Vi ställer krav på uppförandekod (Byggkurage).
 • Har nolltolerans mot diskriminering.
 • Ger samhällsstöd och sponsring utan egen ekonomisk vinning.

Engagemang varje år

Vi sponsrar årligen olika organisationer såsom Team Rynkeby, SOS barnbyar, Hjärt-Lungfonden men även lokala organisationer som bidrar med trygghet och sysselsättning av ungdomar, nattvandrarna, lokala bollklubbar samt aktiv skola.

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com