Skolor och förskolor – Bygg för att lära

 

Vi vet att byggnader är en viktig möjlighet för människor att mötas, lära sig och växa. För att Sveriges befolkning ska fortsätta att blomstra kommer det att finnas en ökad efterfrågan på nya skolor under de kommande åren. Som landets ledande byggföretag har vi ett nära samarbete med kommuner, konstruktörer och andra för att bidra till att skapa bra och säkra lärmiljöer för barnen samtidigt som vi levererar energieffektiva byggnader som uppfyller gällande regler.

 

Den ökande efterfrågan på nya skolor innebär att tusentals skolor kommer att behöva byggas i Sverige under de närmaste åren. För att skapa byggnader och skolgårdar som möter skolans utmaningar och skapar en bra inlärningsmiljö för elever och lärare arbetar vi nära våra kunder och samarbetspartners. Detta gör vi genom att successivt ta ett större ansvar för olika skeden av projektet under produktionen, vilket hjälper oss att förstå alla aspekter av byggprocessen. Vi kan hjälpa dig att bygga de lokaler du behöver för att kunna undervisa och lära dig effektivt. Vi samarbetar med dig för att skapa energieffektiva byggnader som uppfyller dina behov, med hjälp av hållbara byggmetoder. 

Våra projekt

Bjärnums skola

Entreprenaden omfattade nybyggnation av skolbyggnad på totalt 1350m2.

Tellus Montessori

2022 satte vi spaden i jorden och påbörjade nybyggnationen av en ny förskola i Höganäs..

Skanörsgårdens förskola

Projektet omfattar nybyggnation av en förskola åt Vellinge kommun..

Pärlugglans förskola

En förskola med 7 avdelingar samt lokaler för matsal, tillagningskök och..

Marieskolan

Den nya byggnaden kommer att innehålla under-visningsrum, arbetsrum och..

Häggebo förskola

2021 satte vi spaden i jorden och påbörjade tillbyggnaden med en BTA på ca: 400 m2,

Kompisens Förskola

En tillbyggnad av befintlig förskola i två plan om 6 avdelningar med..

Mellanstadieskola

Mellan Pilängskolan och Alléskolan bygger vi en ny skolbyggnad på 2000m2..

Skanörsgården

Tillbyggnaden på Skanörsgårdens förskola i Vellinge uppförs i 2 plan..

Palettens förskola

Nu har vi startat upp ombyggnaden av bef. kontor och lekland till en ny förskola..

Slöingeskolan

Vi har fått uppdrag att utföra ombyggnad av Slöingeskolan i Falkenbergs kom..

Spångholmsskolan

Spångholmsskolan ligger på Henriette Coyets gata i Bara. Detta projekt..

Förskola Fyrklövern

Delar av förskolan Fyrklövern i Hässleholm ödelades genom brand 2019..

Brogårda förskola

Brogårda förskola är en om- och tillbyggnad till Bjuvs kommun..

Ellstorps förskola

Projektet avser nybyggnation av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och..

Flexibel skola

Våren 2021 stod en ny grundskola klar vid Kristoffers väg i Klippans kommun..

Lackalängan

Projektet avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter..

Löddesnässkolan

Om- och tillbyggnad av Löddenässkolan. En ny byggnad på ca 300 m²..

Hälsoförskolan

Här skall arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik..

Tolvåkers förskola

Förskolan är byggd med 6 st enheter och är dimensionerad för 200 barn..

Snyggatorpsskolan

Ombyggnadsdelarna som berörs är träslöjdsalarna, bildsalarna och..

Sofiebergsskolan

Nybyggnadsdelen på ca 1000 m² innehållandes undervisningsrum..

Bergaskolan

Skolan har försetts med ett helt nytt ventilationssystem, helt nya ytskikt samt..

Fridhemsskolan

Fridhemsskolan i Malmö har fått ett helt nytt ventilationssystem..

Äventyrets förskola

På tomten låg tidigare en äldre förskola som revs, marken sanerades..

Drottningshögsskolan

Drottninghögskolan byggd i början av 1970-talet har genom åren byggts om..

Granbacken Malmö

Huset innehåller 8 stycken förskoleavdelningar och ett storkök..

Rörsjöns förskola

Här har vi uppfört en ny förskola med 8 avd för ca 160 barn i två plan..

Kulladalsskolan

Fristående tillbyggnad till Kulladalsskolan i två plan innehållande..

Seminarieskolan

I ombyggnaden ligger omläggning av tak, omfogning av fasader samt fönster..

Limhamnsskolan

Nybyggnation av grundskola samt nybyggnation av Bojens förskola..

Eleshults förskola

Huset inrymmer en förskola med fyra avdelningar, personalutrymmen..

Elinebergsskolan

Skolans profil är barn med hörsel nedsättning, detta ställer höga krav på..

Rosengårdsskolan

Renoveringen av Rosengårdsskolan har utförts etappvis under pågående drift.

Lorensbergsskolan

Här har vi gjort en tillbyggnad av Lorensborgsskola KV Lorenborg 2 i Malmö.

Husensjöskolan

Projektet omfattar tillbyggnad av Husensjö skola. Tillbyggnaden..

Sjöhästens förskola

I en vacker park mitt i centrala Malmö ligger Sjöhästens förskola. När byggnationen..

Larödshus förskola

Nybyggnad av förskola i ett plan med fyra avdelningar dimensionerat för..

Drottningshögs Förskola

Mitt i hjärtat av Drottninghögs centrum ligger förskolan som består av tre hus som heter..

Bygga skola är att bygga för framtiden 

 

Svenska skolor står inför en framtid där de måste bygga och förvalta anläggningar som både uppfyller nya utbildningsstandarder samt elevers behov. Utveckling och byggande av skolor kan ses som en viktig samhällsinvestering som kan bidra till ett större samhälleligt värde, till exempel lärande, bättre skolresultat och en säker miljö för elever och lärare. Sverige behöver nya skolor och vi är stolta över att bygga dem. Befolkningen växer, så under det kommande decenniet kommer efterfrågan på nya skolor att öka. Vi har ett nära samarbete med samhällen och lagstiftare för att bygga säkra inlärningsmiljöer som uppfyller gällande regler och minskar energiförbrukningen. Vi på HA Bygg kombinerar den senaste tekniken med designinnovation för att göra skolbyggnationen till en trevlig upplevelse.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452