Om Henrik Andersson Byggnads AB

Med engagerade pålitliga medarbetare är målet att via korta beslutsvägar leverera kundanpassade lösningar som skapar nöjda och återkommande kunder.

HA Bygg är ett byggföretag som grundades 1995 av Henrik Andersson och ägdes från 2000 till 2018 av bröderna Henrik och Håkan Andersson.
Från december 2018 är Henrik Andersson återigen ensam ägare till bolaget. Våra yrkesskickliga hantverkare kombinerat med utvalda seriösa underentreprenörer och leverantörer skapar en slagkraftig enhet.

Vad vi gör

HA Bygg tar sig an byggnation i stort och smått med samma engagemang. Vi gör uppdrag med färdiga handlingar men kan även hjälpa till med framtagande av handling i totalentreprenad. Upplägg med totalåtagande välkomnas d.v.s. vi tar ansvar för samtliga underentreprenader och leveranser och samordnar dessa till slutlig produkt.

Vi möter upp myndigheters och beställares krav på kvalité, miljö och arbetsmiljö med utarbetade system som dessa anpassas fortlöpande. Vår personal utbildas fortlöpande i  behörighet våtrum, heta arbeten, ställningskurser, arbetsmiljöansvar.

Historia

HA Bygg startades 1995 i samband med att Henrik Andersson fick uppdraget att totalrenovera Balderups Slott utanför Arild. Tack vare spännande uppdrag och återkommande kunder utvecklades bolaget under resten av 90-talet och personalstyrkan utökades till ca 10 personer. 2000 anslöt sig Håkan Andersson till företaget för att hjälpa till med att utveckla bolaget. Under år 2000 flyttades även kontoret till egna lokaler på Brännerigatan i Höganäs.

Från år 2001-2010 ökade antalet anställda till ett 30 tal, till kunderna hörde privatpersoner, kommun och företag. År 2005 blev HA Bygg årets företagare i Höganäs kommun.

Sedan 2011 har organisationen förstärkts med ytterligare snickare, murare, plattsättare, entreprenadingenjörer samt platschefer och idag sysselsätter vi totalt 140 medarbetare.

Årets företagare 2005

Ett brödrapar i byggbranschen blev årets företagare.

Henrik Andersson var bara 22 år när han 1995 startade ett eget byggföretag, HA-Bygg. Han började med ett par anställda men företaget gick bra och efter fem år behövdes förstärkning i ledningen.

Storebror Håkan med efternamnet Lennklev, ingenjör och arbetsledare på Peab, nappade på en förfrågan om att bli delägare. Den positiva utvecklingen har fortsatt och igår fick de båda bröderna kvitto på uppskattning från Höganäs kommun och Företagarnas organisation. De har utsetts till årets företagare 2005.

Gassel

2003, 2008, 2009, 2014, 2017 & 2018
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.
En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser