SOLFÅNGAREN

OM- OCH TILLBYGGNAD AV FÖRSAMLINGSHEM ÅT MARIA FÖRSAMLING i HELSINGBORG

Omfattning

1200

Byggnadstid

2011-2012

Beställare

Svenska Kyrkan Helsingborg

Projektnummer

1199

Om bygget

En Lantbruksfastighet på Kv. Solfångaren 1 i Helsingborg byggs om och till där slutprodukten blivit ett modernt församlingshem med otroligt hög finish och fina materialval.

Den gamla byggnadens verkstäder, stall, etc. har efter omfattande miljösanering rivning och komplettering med bl.a. spontad vattentät källare som innehåller teknikutrymme, ovanpå detta en glasad förbindelsegång mellan gårdens båda längor som totalrenoverats med bibehållet utseende på fasad, tak och fina detaljer som portar. I byggnaden finns idag bl.a. samlingslokaler, kök och musikstudio.