SKOGSLIDEN I BÅSTAD

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV ÄLDREBOENDE

Omfattning

Ombyggnation av 6 avdelningar och dom allmänna ytorna,
renovering av storköket samt dom yttre miljöerna
Omläggning av 3800m2 yttertak
Nytt ventilations system i hela fastigheten

Byggnadstid

2012-2013

Beställare

Båstadhem AB

Projektnummer

1238

Om bygget

Under ombyggnationen på 18 mån med 4 etapper så bodde dom inneboende kvar i delar av huset.
Dom inneboende har fått ett enkelrum med toalett, dusch och en pentry del. Vi renoverade även om dom allmänna ytorna inne på avdelningarna där man har samkväm.

I mitten av fastigheten förändrades planlösningen så att mörka och nästan helt outnyttjade ytor kom till användning. Bl.a. tar upp ett hål i taket som bildar en ljusgård ner genom vån planen. Dessa ytor bildar allrum med underhållning och social samvaro.

Även ute miljöerna har man förändrades med gångar, planteringar för att göra det mer tillgängligt för dom boende att själva komma ut och gå.

Storköket totalrenoverades under sommaren 2013. Här tog man till sig och lyssnade på personalens behov för att göra en så pass bra arbetsmiljö som möjligt.

Man förändrade planlösningen, lade in epoxi golv för lättare att hålla rent samt helt nya storköksmaskiner. Nu producerar storköket mat till alla kommunens äldreboende samt till hemtjänsten.

I kontraktet ingick även ett tak arbete på ca 600m2 ihop med ljusgården. Det var då man upptäckte att resterande tak på ca 3200m2 var så pass dåligt att man var tvungen att gör något även här. Beslut togs och vi fick detta rejäla tak jobb.

Man rev bort takpannorna, läkt och massoniten inunder för att ersätta detta med ny råspont, papp, läkt och nya tegelröda 2 kupiga btg pannor. Även allt plåtarbete gjordes om.