PETTERS KIOSK

TILLBYGGNAD AV KIOSK MED SERVERINGSDEL, HELSINGBORG

Omfattning

60 

Byggnadstid

2014

Beställare

Helsingborg Fastfood AB

Projektnummer

14222

Om bygget

Ny serveringsdel med stora glaspartier och genomtänkt arkitektur som smälter ihop
med den befintlig kiosk.