TAK- OCH FASADRENOVERING

FLERBOSTADSHUS i HÖGANÄS

Omfattning

3800 

Byggnadstid

2015

Beställare

Höganäs hem

Projektnummer

15166

Om bygget

Takrenovering på nästan 4000m2 på totalt 5 fastigheter. Fasadändring på balkongerna från trä till plåt samt att man lagar upp balkongerna då dom har varit hårt utsatta för väder och vind.

Befintliga takpannor demonteras. Under pannorna byter man läkt, papp mot nytt samt att man lagar upp murken råspont. All plåtning rivs bort och ersätts med nytt.

Dom hårt åtgångna skorstenarna förses i sin helhet med ny plåtbeslagning.
En av dessa fastigheter hade skorsten kvar från den tiden man eldade med gas. Den del som översteg taket revs ner och man fortsatte ut i nivå med det befintliga taket över den kvarvarande skorstensstocken. Rivning av denna skorsten med sina 2m i diameter resulterade i 19ton rivningsmassor som fraktades till återvinning.

Träfasaden på balkongsidorna revs och ersattes med TRP plåt i samma kulör. Smidet som fanns vid balkongerna skrapas rent och målas.

Balkongplattorna lagades upp då det finns en hel del frostsprängningar och sprickbildningar.