VILLA I ARILD

POOLHUS OCH ORANGERI

Omfattning

500

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Privat

Projektnummer

15217

Om bygget

Ombyggnaden står färdig under våren/sommaren 2016. I entreprenaden uppförs en helt ny platsgjuten pool med ett ytskikt av mörk kalksten. I poolens förlängning gjuts ett underjordiskt teknikrum med tillträde från en trappa från trädgårdssidan. Runt pool och orangeri läggs kalksten i olika etage, orangeriet uppförs i en murad konstruktion med glastak i ena halvan och öppet i den andra.

Slottets badrum byggs om med nya installationer och nya ytskikt som sätter sin individuella prägel på varje badrum.