TAKRENOVERING OCH STAMBYTE

FLERBOSTADSHUS i HÖGANÄS

Omfattning

1000 m² och 24 lägenheter

Byggnadstid

2016

Beställare

Höganäs Hem

Projektnummer

16106

Om bygget

om gamla takpannorna revs och ersattes med enkupiga tegelpannor, bytet inkluderade papp,läkt och reparation av rötskador. All befintlig plåtning revs och ersättes med ny.

Omfogning av fasad och skorstenar utfördes. 12 balkonger renoverades , dålig betong bilades bort och gjöts upp på nytt , nya tätskikt monterades . Balkongerna fick nya räcken i gammal stil.

Invändigt i fastigheten utfördes stambyte av dom 24 lägenheterna med kvarboende hyresgäster. Detta innehöll totalrenovering av badrum med kakel och klinker, ventilation, el & vvs.

Källaren renoverades och fick bl.a. nya lägenhetsförråd och ny tvättstuga.