Marieskolan

ny skolbyggnad i Marieholm

Omfattning

1325 m2

Byggnadstid

2020-2022

Beställare

Eslöv Kommun

Projektnummer

20408

Om bygget

Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm.
Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen.
I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön.