DROTTNINGSHÖGS FÖRSKOLA

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, HELSINGBORG

Omfattning

1200 

Byggnadstid

2011

Beställare

Kärnfastigheter

Projektnummer

1114

Om bygget

Mitt i hjärtat av Drottninghögs centrum ligger förskolan som består av tre hus som heter Safiren, Rubinen och Smaragden. Byggnaden är uppförd på en betongplatta med en stål/plåt stomme och papptak. Högdelarna på husen är klädda med infärgad cemberit och låddelarna är utförda i värmebehandlat träpanel. Lokalerna är ljusa och välkomnande och är uppdelade i två avdelningar med en gemensam mittsektion.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography