Larödshus Förskola

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, HELSINGBORG

Omfattning

600 

Byggnadstid

2012-2013

Beställare

Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

Projektnummer

1292

Om bygget

Nybyggnad av förskola i ett plan med fyra avdelningar dimensionerat för ca 65 barn. Byggnaden innehåller också rum för personal, tillagningskök och tekniska utrymmen. Till verksamheten tillhör också en utegrupp på 15 barn som har tillgång till två av avdelningarna vid lunchtid då man går in och äter. Utegruppen har också tillgång till en egen bef, friliggande byggnad som flyttats.

Fasaden har murats i tegel i sockel och däröver monterades fasadskivor. En pergola i norrllandsfuru förbinder huvudbyggnaden med ett uteförråd.