LSS-BOENDE

malmö

Omfattning

1600 

Byggnadstid

2014-2015

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

14142

Om bygget

Vi river en gammal fastighet för att skapa ett nytt LSS boende på Kv. Penningen 3 i Malmö. En byggnad uppförd i betong med fasader i tegel som i bottenplan inrymmer åtta stycken korttidslägenheter med eget kök. Där blir också två stycken stora personalutrymmen med kontor och konferensrum. På ovanvåningen finns det tio stycken lägenheter med egna kök och stora samlingslokaler och musik/rörelserum. Där blir också ett storkök samt personalrum.