SÖDERTORPSGÅRDEN

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK, MATSAL OCH MILJÖHUS i MALMÖ

Omfattning

600 

Byggnadstid

2016-2017

Beställare

Södertorpsgården Malmö

Projektnummer

15328

Om bygget

Södertorpsgårdens fina anläggning har fått nytt restaurang kök i om- och tillbyggda lokaler.
Där har en platsgjuten och murad stomme fått en putsad och skivbeklädd fasad med ett miljövänligt sedumtak.

Lokalerna innehåller numera ett restaurangkök, frysrum, serveringsrum samt kontor, omklädning och fikarum år personalen. Ett större miljöhus har även byggts för att möta kraven från det större köket. Projekteringen av denna totalentreprenad genomfördes i nära samarbete med beställaren.

Nybyggnad av restaurangkök & miljöhus