BRUKSGÅRDEN i höganäs

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KONTOR OCH GALLERI

Omfattning

1620 m² takyta

Byggnadstid

2014-2015

Beställare

Lindéngruppen AB

Projektnummer

14145

Om bygget

I Höganäs vid Gruvtorget ligger Bruksgården som genomgår en omfattande om-och tillbyggnad. På det befintliga huset utförs ett varsamt arbete av fasaden med kalkputs för ett återskapande av byggnadens ursprung. På taket har gamla takstolar ersatts med nya kertubalkar som har höjts för att skapa en bra höjd på plan 2. Ny papp och läkt har monterats och befintliga Höganäs takpannor har kompletterats och lagts tillbaka för att behålla husets charm. Nya fönster har snickeritillverkats i gammal stil och stengodsmurarna har flyttas in mot entren för att återskapa hur huset en gång byggdes. Stuckturen som pryder Bruksgårdens fasad har restaurerats och återskapats i dess ursprungliga form . Invändigt har det gjorts omfattande sanering då alla massor i huset grund har bytts ut och nya undergjutningar och grundförstärkningar har utförts. Samtlig puts på väggar och innertak har bilats ned, och konstruktion i bjälklag och väggar har blivit utbytt då den befintliga konstruktionen som fanns i byggnaden var undermålig och illa åtgången

Nybyggnaden uppförs i en platsgjuten betongstomme med källare och 3 plan lika hög som befintlig byggnad. Betongplatta och väggar i källarplan är gjutna i vattentät betong då golvet ligger c:a 1 meter under grundvattennivå. Fasaden och tak kommer att teglas efter kundens önskemål med sten och tegel som är framtagna speciellt just för den här byggnaden. Fönster och dörrpartier som ska monteras i nybyggnaden är snickeritillverkade karmar är utförda i massiv teak och dubbla lamellglas

Invändigt kommer befintlig byggnad utföras med en kalkputs med en filtad slät yta som har tagits fram i samband med arkitekt och beställare till önskat resultat, i nybyggnaden kommer väggarna att vara utförda med en stålglättad cementputs. Inredning, dörrar ,belysning och teknikutrustning är av mycket hög standard då allt är framtaget för att det just ska passa i detta exklusiva kontor / galleri som portar. I byggnaden finns idag bl.a. samlingslokaler, kök och musikstudio.