AUSÅS KYRKA

TAKOMLÄGGNING OCH FASADRENOVERING i ÄNGELHOLM

Omfattning

ca 150 m² takyta

Byggnadstid

2015

Beställare

Svenska kyrkan Strövelstorps församling

Projektnummer

15186

Om bygget

Tak och fasader på Ausås kyrka renoveras. Befintliga takpannor tvättas och plockas ned , ny takpapp och nya läkt monteras. De befintliga takpannorna återmonteras. På vissa delar av kyrkan har putsen släppt. De delar putsas om med traditionellt puts bruk. Hela kyrkan tvättas av och där efter kommer den att målas.