VÅGBRYTARE

RIVNING OCH NYBYGGNAD AV VÅGBRYTARE ÅT
HÖGANÄS SWEDEN AB, HÖGANÄS

Omfattning

75 m lång vågbrytare

Byggnadstid

2014

Beställare

Höganäs Sweden AB

Projektnummer

14289

Om bygget

75m lång vågbrytare som med tidens tand vittrat sönder. Kontraktet bestod av att man bevarade den befintliga vågbrytaren och gjöt in den i en ny konstruktion. Då den befintliga vågbrytaren visade sig att den var sämre än väntat så tog beslutet att riva den helt. En ny smäckrare konstruktion projekterades fram och utfördes.