BRANDORAMA

OM- OCH TILLBYGGNAD AV UTBILDNINGSLOKALER, HELSINGBORG

Omfattning

630 

Byggnadstid

2014-2015

Beställare

Fastett AB

Projektnummer

14185 

Om bygget

Objektet omfattar rivning av bef. paviljonger ca. 745 m2, tillbyggnad ca. 494 m2 och ombyggnad ca. 592 m2 utbildningslokaler mm.

Entreprenaden är etappindelad. Etapp 1 omfattade ombyggnationen av en gammal gymnastiksal till kontor, konferensrum, gym och utbildningslokaler i två etage. Det befintliga golvet i gymnastiksalen sågades delvis upp för att göra plats för vatteninstalationer varefter hela golvytan isolerades och gjöts på med fiberförstärkt betong. Ytterväggarna förstärktes och tillägsisolerades och hål till nya fönster sågades upp i tegelfasaden. Efter smides montage byggdes ett bjälklag där vi sedan reste väggar till såväl individuella kontor och ett kontorslandskap för räddningstjänstens personal. Under etapp 1 revs även en byggnad på som tidigare hade använts som utbildningslokaler för att lämna plats till tillbyggnaden i etapp 2

Den pågående andra etappen är en ny byggnad med tegelfasad lika intilliggande byggnader.
Lokalerna innehåller bland annat omklädningsrum med duschar, undervisningsrum och förrådsutrymmen.