JONSTORPS IF

NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSRUM, KLUBBHUS OCH LÄKTARE i JONSTORP

Omfattning

600 m²

Byggnadstid

2015

Beställare

Höganäs Kommun, Teknik och fastighetsförvaltningen.

Projektnummer

15144

Om bygget

Objektet omfattar nybyggnation av omklädningsrum och klubbhus till Jonstorps IF samt rivning av befintligt klubbhus.

Efter rivning av det gamla uttjänta klubbhuset, har ytorna schaktats av och grundläggningen är utförd som en platta på mark. Den nya byggnaden kommer att uppföras med prefabricerade betongelement och alla uppvärmda utrymmen kommer att ha vattenburen golvvärme. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad och det kommer även att anläggas två stycken handikappsparkeringsplatser

I byggnaden kommer det att rymmas förutom sex omklädningsrum med duschar även omklädningsrum för domare, tvättstuga, klubblokal, HWC, kök och en kiosk samt materialförråd. En del av byggnaden är utformad som en läktare där man kommer att kunna sitta under tak och titta på fotboll.