HYLLIE IP

NYBYGGNAD AV SERVICEHUS i MALMÖ

Omfattning

200 

Byggnadstid

2015

Beställare

Malmö Stad

Projektnummer

15220

Om bygget

Ett nybyggt servicehus på Hyllie IP. Byggnaden uppförs med en kombination av leca- och trästomme. I dom fuktkänsligare duschdelarna består väggarna av lecablock med puts. Taket har en stomme i trä med ett ytskikt av sedum.

I samband med nybyggnationen dras ny fjärrvärme in en befintlig byggnad och fördelas ut till övriga byggnader.