HUSENSJÖSKOLAN

TILLBYGGNAD AV SKOLA, HELSINGBORG

Omfattning

Yta tillbyggnad ca 900 m²

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

 Fastighetsförvaltningen Helsingborgs stad

Projektnummer

15268

Om bygget

Projektet omfattar tillbyggnad av Husensjö skola. Tillbyggnaden innehåller klassrum, grupprum, bibliotek, kapprum och där tillhörande utrymmen såsom HWC, WC, förråd, städ, och teknikrum. Tillbyggnaden består av tre våningar som kopplas ihop till den befintliga byggnaden med ett nytt glasat trapphus och hiss.

Byggnaden uppförs med platsgjuten stomme av betong som slätputsas och målas i samma gula kulör som den befintliga skolan. Ett nytt miljöhus/förråd samt ett förråd för lekutrustning byggs på skolgården som även får en översyn med nya gungor, sandlådor och annan lekutrustning.