LORENSBERGSSKOLAN

TILLBYGGNAD i MALMÖ

Omfattning

Ca 1800 m²

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

15258

Om bygget

Här har vi gjort en tillbyggnad av Lorensborgsskola KV Lorenborg 2 i Malmö. Slutprodukten har blivit en modern skola med otroligt hög finish och fina materialval. Byggnaden är uppförd med prefab element på en platta på mark. På fasaden har vi murat tegel och monterat fasadskivor.

På taket har vi lagt plåt och sedum. Nu finns det en musiksal med fin akustik, rytmiksal med ribbstolar och mattor. I hemkunskapssalen har vi monterat in nya fina kök, i basrummet är det nu fräscht och fint. Toaletterna högklassiga med kakel och klinker. På skolgården har vi byggt tre stycken multisportarenor en hinderbana med klätterstockar och stenar.