LAGERLOKAL i helsingborg

TILLBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER

Omfattning

3000 m² lager samt 100 m² kontor

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Fastighets AB Gröna Lagret

Projektnummer

15301

Om bygget

Entreprenaden avser tillbyggnad av lagerlokal på ca 3000m2 med två mindre nya last hus samt ombyggnad av befintligt lager och även tillbyggnad av ny sluss. I samband med den stora tillbyggnaden har man även låtit bygga om befintliga kontor, utökat packningslagret med ca 100m2 samt att iordningsställt nya omklädningsrum med duschar och wc. Lunchrum och kontor har fräschats upp med ommålning och nya parkett golv. Utöver erforderliga installationer i samband med om- och tillbyggnad har man satsat på att byta ut dagens fjärrvärme mot en ny bergvärmeanläggning. Uppdraget har utförts på Totalentreprenad