ELEKTROKOPPAR

OMBYGGNAD AV KONTOR i HELSINGBORG

Omfattning

540 

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Liljedahl Group Fastighets AB

Projektnummer

15331

Om bygget

Entreprenaden bestod i att på totalentreprenad utföra fullständig projektering och genomförande av bygg- och anläggningsarbeten samt El och VVS installationer för ombyggnation av befintligt kontor.

Nytt isolerat, uppvärmt fläktrum byggdes ovanpå befintlig byggnad där det befintliga lättbetong bjälklaget kommer att styrde placeringen. Ny trappa och ramp utfördes vid den nya entrén utåt Elektrogatan. Detta utfördes med stödmurs element i betong. Gamla bröstningen revs här för att göra plats för den nya entrén. Befintliga fönster i fasad ersattes med nya. Samtliga innerväggar samt hjärteväggar revs för att kunna miljösanera bort cuprinolbehandlade syllar. Smidesavväxlingar anpassades till ny planlösning. Vindsbjälklag har kompletterats med nya luftspalter samt 350mm lösull.

Nya innerdörrar samt glaspartier levererades från snickeriet Grapen och monteras i hela kontoret. Kulören på dörrar och glaspartier samt foder och golvlist går i svart likt alla fönster och alupartier.