RÖRSJÖNS FÖRSKOLA

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA I MALMÖ

Omfattning

Ca 1950 m²

Byggnadstid

2016-2017

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

16149

Om bygget

Här har vi uppfört en ny förskola med 8 avd för ca 160 barn i två plan. 80 barn på plan 1 samt tillagningskök. 80 barn på plan 2 samt personal utrymmen.

Förskolan är uppbyggd i vinkel med en fasad av gul tegel murat i vilt förband med utkragande skiften i röd tegel. Taket är ett pulpettak med röda enkelkupiga tegelpannor. På tomten finns även 2 stycken kallförråd med tegelfasader och sedumtak, som verksamheten kommer att nyttja till diverse lekutrustning. Fina lekplatser med gummiasfalt och pergolor för att uteleken ska bli så trivsam som möjligt.