GRANBACKENS FÖRSKOLA

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA I MALMÖ

Omfattning

1800 

Byggnadstid

2016-2017

Beställare

Malmö Stad

Projektnummer

16107

Om bygget

Byggnaden är uppförd med platta på mark med golvvärme, platsgjutna väggar och ett bjälklag i prefab betong. Takstommen/bjälklaget är utfört i plattbärlag med limträ. På bjälklaget byggs ett fläktrum för ventilationsaggregat vilket man har tillgång till genom trappa i byggnaden. Huset innehåller 8 stycken förskoleavdelningar och ett storkök.

Fasaden består av gul/beige tegel. På taket ligger svarta betongpannor. Ute på gården finns tre stycken mindre förråd i trä med fasader klädda i kulörta cemberitskivor, dessa används till barnvagnsförråd, utelek och miljöhus. Gårdsmiljön innehåller även en del mindre stigar, klätternät, gungor och rutschkana.